Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihî, kültürel varlıklar ve sosyo ekonomik çevre üzerinde etkileri mevcuttur. Barajlar yapılırken su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskânı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Hidrolik enerjinin mikroklimatik, hidrolojik ve biyolojik çevreye etkileri vardır. Baraj gölünün geniş yüzey alanı buharlaşmayı arttrmakta, tarım arazilerinde tuzlanma ve çoraklaşma olmakta, sudan kaynaklanan paraziter hastalıklar artmakta, rezervuar altında kalan bitki ve ağaçların kesilip temizlenmemesi ile denge oluşuncaya kadar birkaç yıl su kalitesi olumsuz yönden etkilenmektedir.

Baraj gölü nedeniyle su yüzeyinin genişlemesi insanlar için zararlı bazı organizmaların üremesineneden olabilmektedir. Suda üreyebilen mikroplar, gerek taşıyıcı gerek taşıyıcısız olarak çeşitli hastalıkların yayılmasına yol açabilmektedir.
2014-03-18 00:00:00 Edebiyat

Bağlantılı Yazılar
01 | Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler

Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler :
Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin sebep, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, sebep sonuç anlamı taşır. Bir cümlede sebep sonuç ilişkisi genellikle "için, ile, den dolayı, den ötürü" ilgeçleriyle kurulabileceği gibi "den / dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde "sebep" bildiren kısım başta ya da sonda olabilir.

Örnek :
1 - Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara - İstanbul seferleri iptal edilmiş.
2 -.. - Devamını Oku..

02 | Kavimler Göçünün Sebepleri Ve Sonuçları

Kavimler göçü milattan sonra 375 senesinde Hunların karadenizin kuzey bölümünden Avrupaya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan bir olaydır.Kavimler Göçünün Sebepleri
a) Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra As­ya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamalarıb) İdil (Volga) ırmağının batısına.. - Devamını Oku..

03 | Hidroelektrik Santrali

Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu enerjiyi önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, ordanda elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen yeni elektrik enerjisine ise hidroelektrik enerji denir. Kısacası doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler.. - Devamını Oku..

04 | Türkiyedeki Hidroelektrik Santraller

Ülkemizdeki Hidroelektrik Santraller
Atatürk Şanlı Urfa Bozova 1992 Baraj 2405
Karakaya Diyarbakır Çüngüş 1987 Baraj 1800
Keban Elazığ Keban 1974 Baraj 1330
Altınkaya Samsun Bafra 1987 Baraj 702,55
Berke Osmaniye Düziçi 2002 Baraj 510
Hasan Uğurlu Samsun Çarşamba 1979 Baraj 500
Sır Kahraman Maraş Merkez 1991 Baraj 283,5
Gökçekaya Eskişehir Alpu 1973 Baraj 278,4
Batman Diyarbakır Silvan 2003 Baraj 198
Karamış Gaziante Nizip 1999 Baraj 189
Özlüce Elazığ Karakoçan 1999 Baraj.. - Devamını Oku..

05 | Türkiye'nin Çevre Sorunları

TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SORUNLARISon 50 yıl içinde sanayileşmiş Batı ülkelerinde de görüldüğü gibi, ülkemizde 1970'lerden sonrs başlayan sanayileşmenin getirdiği kirlilik bir çevre sorunu olarak yaşanmaya başlamıştır. Ancak ülke mizdeki asıl çevre sorunu arazi bozulmasıdır. Bı da toprakların aşınması, toprakların tamamer aşındırıldığı sahalarda anakayanın ortaya çıkma sidir. Buna kısaca erozyon da denir. Dolayısıyla ül kemiz arazilerindeki topraklarının aşınması, bunla rın denizlere ve göllerimize ya da barajlarımıza ta sınması, buna.. - Devamını Oku..

06 | Hidroelektrik santralleri nerede bulunur

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) verilerine göre Türkiye’de toplam 23.873,7 MW’lık kurulu gücün %47,54′lük kısmı hidroelektrik santralleri, 2007 Eylül sonu’na kadar üretilen 70.233.242 MWh’lık elektrik enerjisinin %35,57′lik kısmı olan 24.982.156 MWh elektrik enerjisi hidroelektrik santrallerden üretilmektedir. Yine EÜAŞ verilerine göre kurulu 106 tane hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Aşağıda Türkiye’deki kurulu hidroelektrik santrallerinin listesi bulunmaktadır.

Bu listede yeni kurulan hidroelektrik.. - Devamını Oku..

07 | Türkiyede Erozyon Sebepleri

Sel sularının vadilerdeki tarlaları, bağları, bahçeleri söküp götürmesi bir faciadır. Yamaçlar ve vadileri bu hale sokan erozyonun sebepleri şöyle sıralanabilir:
1.Yanlış otlatma: Hayvanlar ilkbaharlarda çok erken otlatmaya çıkarılır. Otlar henüz kar altında filiz halindeyken, daha yetişmeden hayvanlar tarafından yenilir. Bu yüzden de otlak bütün yıl otsuz çıplak kalır.
2. Yanlış ekim yapma: Normal bir tarımda arazinin eğimine göre ekin, ot ve ağaç dikimi tesbit edilir. En fazla % 10 eğimli bir yere ekin ekilir. % 20’ye kadar.. - Devamını Oku..

08 | Taht Kavgalarının Temel Sebepleri

Nasıl ki Avrupa da iktidarın ve otoritenin simgesi ‘’Tac’’ ise , İslam aleminde ve Türklerde ‘’Taht’’tır. Osmanlı padişahları önce Eyüp Sultan da kılıç kuşanırlar sonrada Taht’a çıkarlardı.

Türk Tarihi bir nevi taht mücadeleleri tarihidir denebilir.Türk Hükümdarları ,beyleri ve devlet adamları arasındaki taht kavgaları ve yabancı devletlerin bu mücadelelere iştiraki tarihimizin mühim bir kısmını ihtiva eder.Öyle ki bazı dönemlerde bu mücadele ve çatışmalar yabancı devletlerle olan.. - Devamını Oku..

09 | Nüfus Artışının Yerleşmede Yarattığı Sorunlar

Hava çevre kirliliğine neden olur.
Çarpık kentleşme görülmeye başlar.
Ulaşım sorunları ortaya çıkar.
Alt yapı hizmetlerinde sorunlar oluşur.
İçme suyu ve temel besin hitiyaçlarının temininde sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar.
Belediye hizmetleri zorlaşır.Hava KirliliğiKentlerimizdeki en önemli sorunlardan biridir. Birçok kentimizde görülür.

Kentlerdeki hava kirliliğinin nedenleri;
• Kullanılan kalitesiz yakıtlar
• Egzoz gazları
• Kentlerin konumu
• Soba.. - Devamını Oku..

10 | Kentlerimizin Başlıca Sorunları

Kentlere, kırsal bölgelerden çok fazla göç meydana gelmektedir. Bazı kentler göçlerin etkisi ile çok hızlı büyümektedir. Bu da kentlerde birçok sorunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sorunların başlıcaları şunlardır.Hava KirliliğiKentlerimizdeki en önemli sorunlardan biridir. Birçok kentimizde görülür.

Kentlerdeki Hava kirliliğinin nedenleri
Kullanılan kalitesiz yakıtlar
Egzoz gazları
Kentlerin konumu
Soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması
Olumsuz hava koşulları gibi olaylardır.Devamını Oku..

Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar Resimleri

  • 0
    Baraj - Hidroelektrik Santrali 4 yıl önce
    Baraj - Hidroelektrik Santrali

Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar Sunumları

Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar Videoları

Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Hidroelektrik Santrallerinin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..